Pierwsza Ekstremalna droga Krzyżowa dla kobiet

Opublikowano: wtorek, 28, marzec 2017 11:18
Odsłony: 7726

  Ekstremalna Droga Krzyżowa to czas wyciszenia, skupienia i często pokonywania swoich własnych ograniczeń.

W tym roku po raz pierwszy w historii naszej wspólnoty szansę w niej uczestniczenia miały także kobiety. Panie na zaproszenie odpowiedziały bardzo licznie, bo aż prawie 200 osób przemierzyło odcinek ok. 15 km. Wyruszyliśmy 24 marca br. o godz. 19:00 z naszego kościoła i udaliśmy się w kierunku Korytyby oraz Koteż, gdzie był pierwszy postój.

Z Koteż bezpośrednio do Leśniczówki Wygoda, w której to Pan Leśniczy zaproponował Paniom, aby ogrzały się przy ognisku. Była także gorąca herbata i pachnąca drożdżówka. Z Leśniczówki, przedstawicielki płci pięknej, udały się w ostatni etap drogi, czyli do kościoła p.w. Chrystusa Króla na Przylesiu. Tam czekał na nas gościnny ks. Stanisław Piastowski i tam też uczestniczyliśmy we Mszy św. Nikomu nic złego się nie stało, a tym uczestniczkom, które były bardzo zmęczone pomógł pan Grzegorz Gawlik pilotujący całą wyprawę z pozycji swojego busa. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego wydarzenia: ks. Proboszczowi za zorganizowanie sprzętu audio, bez którego nie byłoby możliwe słuchanie rozważań, pani Maji Erdanowskiej i ks. Diakonowi za prowadzenie rozważań, pani Ewie Chyle za pilotowanie spraw organizacyjnych i oczywiście panu Rafałowi Cejrowskiemu za to, że zechciał być przewodnikiem. Bez jego wiedzy pogubilibyśmy się w ciemnościach.

ks. Marek Cieszyński