Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim

  • ul. Lubichowska 56, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58/530-10-12, tel. 501-890-751, e-mail: parafia@milosierdzie-starogard.pl

  • "Bóg jest zawsze gotowy przebaczać" - papież Franciszek (MV22)

News

„Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani nie lęka!” (J 14, 27)

Przed wieczerzą wigilijną

MODLITWA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ RODZINY PRZED WIECZERZĄ WIGILIJNĄ

1. Śpiew kolędy: np. "Wśród nocnej ciszy" (w tym czasie ktoś  zapala ustawioną na stole świecę Caritas).
2. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
3. Blisko dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, rodząc się w stajni.

Opowiada nam o tym Ewangelia. Stojąc, posłuchajmy jej z wiarą, jak to czynili nasi przodkowie.
4. Z ewangelii według św. Łukasza

       "W owym czasie wyszło rozporządzenie Cesarza Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
Oto Słowo Pańskie.
Chwała Tobie Chryste.

5. Uwielbiając Chrystusa, który stał się do nas podobny we wszystkim prócz grzechu, z gorącą wiarą zanośmy do Niego nasze błagania:

a) Panie, Ty przychodząc na świat objawiłeś nam wierność Boga, spraw abyśmy pozostali wierni wyznawanej wierze. Ciebie prosimy …

b) Chryste, Królu nieba i ziemi, Ty posłałeś aniołów, aby ludziom głosili pokój, obdarz Twoim pokojem naszą rodzinę, naszą Ojczyznę i całą ludzkość. Ciebie prosimy …

c) P. Panie, Twoje narodzenie przynosi wszystkim obietnicę wiecznej radości, oświecaj niewidzących, umacniaj słabych i pocieszaj biednych. Zjednocz także z sobą wszystkich zmarłych. Ciebie prosimy …

W intencjach całej naszej rodziny  odmówimy Modlitwę Pańską. Ojcze nasz...

6. Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, który w dzisiejszą noc  przyszedłeś na świat rodząc się w grocie betlejemskiej z Najświętszej Maryi Panny, przyniosłeś pokój całemu światu i uświęciłeś życie rodzinne, pozostań w naszej rodzinie i zespól ją więzami Twojej miłości, a Słowo Twoje niech w nas przebywa z całym swym bogactwem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

7. Pobłogosław  Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


8. Obecnie w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem - chlebem miłości. Otwierając serca nasze miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. Niech wszyscy, którzy żyją w naszej rodzinie i odwiedzają nasz dom będą szczęśliwi, zdrowi, serdeczni, niech mają zawsze dobre zamiary i aby wszyscy wszędzie się radowali. Niech Pan będzie zawsze z nami w naszym domu i niech sprawi, abyśmy uczestnicząc w tej wieczerzy stali się uczestnikami Jego radości w Królestwie Bożym.

Wszyscy łamią się opłatkiem, przekazują sobie pokój, składają życzenia. Po wieczerzy można śpiewać kolędy, opowiadać o Bożym Narodzeniu.

MODLITWA PO WIECZERZY
Dziękujemy Ci Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego Jezusa Chrystusa złożonego na sianie, dziękujemy za miłość wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała przez wszystkie wieki wieków.
W.  Amen