Twój podatek może pomóc drugiemu człowiekowi

Opublikowano: sobota, 14, luty 2015 10:21
Odsłony: 14490

Ks. biskup diecezjalny skierował do wiernych prośbę o przekazanie 1% podatku.

Umiłowani Siostry i Bracia, Wielebni Księża Proboszczowie! Św. Jan Paweł II mówił: „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”. To zaproszenie i zobowiązanie kierowane jest do każdego z nas. Staje się szczególnie aktualne teraz, gdy rozpoczyna się czas rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 i nadarza się sposobność pozyskania 1% środków na diecezjalne dzieła miłosierdzia. W naszej diecezji do prowadzenia tych dzieł powołana jest CARITAS Diecezji Pelplińskiej, która działa już prawie 24 lata, aktywnie niosąc pomoc osobom potrzebującym. Dzięki zaś środkom pozyskanym z 1% możliwym jest m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, jadłodajni dla ubogich, udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży. Dlatego też Siostry i Bracia, pragnę zwrócić się do Was z serdeczną prośbą o ponowny wyraz troski o potrzebujących, o wsparcie działań CARITAS Diecezji Pelplińskiej poprzez przekazanie na jej rzecz 1% podatku dochodowego. Wpłaty z tytułu 1% pozwolą pelplińskiej Caritas na realizację wielu bardzo potrzebnych dzieł miłosierdzia, nam zaś dopomogą zgodnie ze słowami Papieża Franciszka, iż „miłując ubogich i pomagając im, miłujemy Chrystusa i Jemu służymy” (por. Orędzie na W. Post 2014). Za ten szlachetny odruch serca składam serdeczne Bóg zapłać i z serca błogosławię. Wasz Biskup +Ryszard Kasyna

Zachęcamy zatem do przekazania na Caritas Diecezji Pelplińskiej 1 % podatku. Przy wyjściu z kościoła zabierać można ulotki z numerem KRS oraz bezpłatną gazetkę o działalności Caritas. Włączmy się jak najliczniej w to wielkie dzieło pomocy, które służy drugiemu człowiekowi.