Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim

  • ul. Lubichowska 56, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58/530-10-12, tel. 501-890-751, e-mail: parafia@milosierdzie-starogard.pl

  • "Bóg jest zawsze gotowy przebaczać" - papież Franciszek (MV22)

News

„Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani nie lęka!” (J 14, 27)

wielki czwartek 2019

„ Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

Czcigodni Kapłani!

Dziękujemy Wam, że każdego dnia

poprzez Waszą posługę dokonuje się

bezkrwawa ofiara odkupienia,

że karmicie nas Ciałem i Słowem Bożego Syna.

Życzymy Wam, aby trud trwania przy Chrystusie, szczególnie wtedy kiedy jest Wam ciężko,

został nagrodzony radością Zmartwychwstania.

 

Z modlitwą

Parafianie