wielki czwartek 2019

Opublikowano: czwartek, 18, kwiecień 2019 09:45
Odsłony: 3876

„ Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

Czcigodni Kapłani!

Dziękujemy Wam, że każdego dnia

poprzez Waszą posługę dokonuje się

bezkrwawa ofiara odkupienia,

że karmicie nas Ciałem i Słowem Bożego Syna.

Życzymy Wam, aby trud trwania przy Chrystusie, szczególnie wtedy kiedy jest Wam ciężko,

został nagrodzony radością Zmartwychwstania.

 

Z modlitwą

Parafianie