Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim

 • ul. Lubichowska 56, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58/530-10-12, tel. 501-890-751, e-mail: parafia@milosierdzie-starogard.pl

 • "Bóg jest zawsze gotowy przebaczać" - papież Franciszek (MV22)

News

„Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani nie lęka!” (J 14, 27)

Wspólnoty parafialne

Wspólnoty parafialne:

•    Wolontariat
•    Ministranci
•    Zespół dziecięco-młodzieżowy
•    Zespół parafialny
•    Chór
•    Żywy różaniec
•    Wspólnota czcicieli Miłosierdzia Bożego
•    Parafialny Zespół Caritas 

CZCICIELE ŻYWEGO RÓŻAŃCA  

Żywy Różaniec to wspólnota religijna osób świeckich, które codziennie odmawiają Tajemnice Różańca. Wspólnoty te często nazywane są Różami. Pierwszą Różę założyła w roku 1826 w Lyonie sługa Boża Paulina Maria Jaricot.
Wg Pauliny zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi szczególną moc nawracania grzeszników. Podkreślała ona, że „w takiej piętnastce, złożonej z ludzi dobrych, przeciętnych oraz innych, którzy mają jedynie dobrą wolę z "piętnastu węgli”, z których jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, a pozostałe są zimne", wkrótce wszystkie razem wybuchną ogniem. I ten ogień płonie na całym świecie do dziś.
Do Polski dzieło to dotarło w XIX w. W krótkim czasie objęło niemal wszystkie parafie w kraju.

 

Żywy Różaniec oznacza

Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy - wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. (...)

 Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec - dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

Jak można zostać włączonym do Żywego Różańca?

Przyjmowanie do Żywego Różańca dokonuje się w kościele, najlepiej przy ołtarzu Matki Bożej, po Mszy św. lub nabożeństwie. (...)
W każdej parafii należy prowadzić Księgę Żywego Różańca, do której wpisuje się imię i nazwisko przyjętych. (...) Przy uzupełnianiu przyjęcie do Żywego Różańca odbywa się bez uroczystych ceremonii i polega na wpisaniu imienia i nazwiska do Księgi, w miejsce osoby, która umarła lub na stałe wyjechała. (...) Na czele Róży stoi zelator lub zelatorka oraz ich zastępcy. Zelatorów mogą wybierać sami członkowie Żywego Różańca przy współudziale ks. opiekuna. Każda Róża obiera sobie Patrona, od którego bierze nazwę. Wszyscy zelatorzy Żywych Róż tworzą RADĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA, która spośród siebie wybiera Przełożonego i zastępcę. (...) Miesięczna zmiana tajemnic różańcowych
Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. (...) Istnieje podwójny system zmiany tajemnic, mianowicie przez losowanie lub przez ciągłą kolejność tajemnic. (...)
Zmiana tajemnic w kościele następuje po Mszy św. lub po wieczornym nabożeństwie. Zawsze przewodniczy jej ks. opiekun, który w kilku słowach zachęca do życia chrześcijańskiego, podaje miesięczną intencję, błogosławi tajemnice przyniesione przez zelatora do ołtarza, wymienia nazwiska zmarłych w ostatnim miesiącu członków Żywego Różańca, odmawia jeden dziesiątek Różańca i kończy nabożeństwo pieśnią maryjną.

Obowiązki w Żywym Różańcu

a. Obowiązki członków Żywego Różańca:
- Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
-Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
-Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
-Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
-Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
-Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. (...)

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
• w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
• Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
• Ofiarowania Pańskiego (2 II),
• Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
• Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
• Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
• w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)

 

CZCICIELE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Celem Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie, swoich bliskich oraz całego świata poprzez:
- szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
- odmawianie modlitwy "Koronki do Miłosierdzia Bożego";
- propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego podpisem "Jezu, ufam Tobie";
- pełnienie dzieł miłosierdzia, którego przejawem jest pomoc biednym i potrzebującym;
- troskę i modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne, w szczególności do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego;
- modlitewne wspieranie Wspólnoty.

Wspólnota owe cele pragnie realizować poprzez:

- modlitwę- Koronki do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia, Godzinki o Miłosiernym Zbawicielu, Nowenna, Msza święta oraz Komunia święta;
- słowo- głosić prawdę o Miłosierdziu Bożym, pocieszać,
- czyn- dostrzegać potrzebujących materialnie i duchowo, w miarę możności spieszyć tym osobom z właściwa pomocą, samemu lub poprzez Wspólnotę.

JAKIE SĄ ZOBOWIĄZANIA?

 1. Członkowie Wspólnoty jako katolicy są zobowiązani do prowadzenia wzorowego życia zgodnego z Przykazaniami Bożymi, Ewangelią Jezusa Chrystusa i nauczaniem Kościoła, a także do wiernego wypełniania obowiązków swego stanu.
 2. Jako Członkowie Wspólnoty są zobowiązani:
  - starać się o szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego;
  - ufać Miłosierdziu Bożemu;
  - głosić na wszelki możliwy sposób Miłosierdzie Boże;
  - każdego dnia odmawiać "Koronkę do Miłosierdzia Bożego";
  - posiadać i czcić w swoim domu wizerunek Jezusa Miłosiernego podpisem "Jezu, ufam Tobie";
  - każdego dnia spełniać jeden dobry uczynek (czyn, słowo lub modlitwa);
  - raz w miesiącu, w miarę możliwości uczestniczyć w spotkaniu modlitewno- formacyjnym Wspólnoty;
  - raz w miesiącu uczestniczyć w adoracji Jezusa Eucharystycznego;
  - zachęcać chorych i cierpiących, by przynajmniej jednego dnia w tygodniu ofiarowali Bogu swe cierpienia fizyczne i duchowe, czy to za grzechy żywych, czy też zmarłych.
 3. Zobowiązania wymienione w p.2 nie obowiązują pod grzechem, choć osłabiają Wspólnotę.

JAKIE OBIETNICE?

 1. Czciciele Miłosierdzia Bożego, mają udział w obietnicach Pana Jezusa, przekazanych przez św. s. Faustynę, dotyczące:

  • Koronki:
  - dostąpią wielkiego miłosierdzia w życiu, a zwłaszcza w godzinie śmierci (Dz. S. F. 754);
  - otrzymają wszystko o co proszą, jeśli to będzie zgodne z wolą Bożą (Dz. S. F. 1731);

  • Obrazu:
  - przez czczenie obrazu Jezusa Miłosiernego otrzymają obfite łaski (Dz. S. F. 570), ponieważ jest on "naczyniem ufności", nie zginą na wieki (Dz. S. F. 327);
  - zapewnia im zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, szczególnie w godzinie śmierci, bronić jej będzie jako swej chwały (DZ. S. F. 48);

  • Ufności:
  - ci, którzy bezgranicznie, "zupełnie" ufają Jezusowi, Bóg będzie im ufał i otrzymają wszystko, o co prosić będą (Dz. S. F. 453);
  - wszyscy ufający i wielbiący Miłosierdzie Boże, będą osłonieni w życiu przez Boga, jak czuła matka niemowlę (Dz. S. F. 1075);
  - będą promieniować na inne dusze (Dz. S.F. 1074);
  - otrzymają łaski ponad ich życzenia (DZ. S.F. 1146);

  • Godziny Miłosierdzia (15:00):
  - w tej godzinie Pan Jezus nie odmówi błagającym o miłosierdzie niczego (Dz.S.F. 1320);
  • Święto Miłosierdzia:
  - wszystkim przystępującym do Źródła Miłosierdzia w ten dzień (I Niedziela po Wielkanocy) Pan Jezus obiecuje odpuszczenie win i kar (Dz.SF. 299-300).
 2. Ponad to wszyscy Członkowie wspólnoty korzystają z:
  - owoców Mszy świętej sprawowanej każdego miesiąca w intencji Członków Wspólnoty;
  - modlitw, które każdego dnia zanoszone są w intencji Wspólnoty przez Siostry Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Domu Macierzystym w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego;
  - wzajemnej modlitwy zanoszonej do tronu Miłosierdzia Bożego przez Czcicieli Miłosierdzia Bożego;
  - zmarli polecani są Miłosierdziu Bożemu każdego dnia w modlitwie Wspólnoty oraz każdego miesiąca we Mszy świętej sprawowanej za zmarłych.

 A OTO NASI CZCICIELE: 

 1. Gardzielewska Helena
 2. Gardzielewska Barbara
 3. Gardzielewska Henryka
 4. Paterek Krystyna
 5. Szramke Janina
 6. Gołębiewska Kazimiera
 7. Ossowska Marianna
 8. Zidler Czesława
 9. Burczyk Danuta
 10. Piechowska Irena
 11. Watras Danuta
 12. Soldat Jadwiga
 13. Zyntek Teresa
 14. Gosz Janusz
 15. Grenc Wiktor
 16. Szczodrowska Zofia - ZELATORKA
 17. Guzowska Zofia
 18. Badziong Alicja
 19. Maciejewska Aleksandra
 20. Szewczyk Jolanta
 21. Jabłońska Felicja
 22. Mokwa Irena
 23. Mokwa Henryk
 24. Kamińska Grażyna
 25. Białkowska Gabrela
 Jeśli chciałbys należeć do tej wspólnoty zgłoś się do ks. proboszcza lub zadzwoń pod numer 58 561 40 38