Rezygnacja z kolonii – formularz zwrotu zaliczki

Aby otrzymać zwrot zaliczki wpłaconej na kolonie Biskupin 2020 należy pobrać druk zwrotu, wydrukować, wypełnić i złożyć w Parafii. Należy pamiętać o czytelnym wypełnieniu wszystkich danych na druku.

druk rezygnacji