Rezygnacja z pielgrzymki do Grecji – formularz zwrotu zaliczki

Aby otrzymać zwrot zaliczki wpłaconej na pielgrzymkę do Grecji należy pobrać druk zwrotu, wydrukować, wypełnić i złożyć w Parafii. Należy pamiętać o czytelnym wypełnieniu wszystkich danych na druku.

druk rezygnacji