Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim

  • ul. Lubichowska 56, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58/530-10-12, tel. 501-890-751, e-mail: parafia@milosierdzie-starogard.pl

  • "Bóg jest zawsze gotowy przebaczać" - papież Franciszek (MV22)

News

„Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani nie lęka!” (J 14, 27)

Łacińskie komendy

Łacińskie komendy

W zakrystii:

Pierwsza wersja

Preparatio - przygotowanie się
Praeparatio ad Missam - przygotowanie do Mszy świętej
Impositio incensi - nasypanie kadzidła
Reverentia celebranti (eminentissimo, episcopoi, illustrissimo)
- pokłon celebransowi (kardynałowi, biskupowi, prałatowi)
Procedamus - wyruszenie procesji

Procesja wejścia

Cito - szybko
Lente - wolno
Citius - szybciej
Lentius - wolniej

Adoratio Sanctissimi - przyklęknięcie przed Tabernakulum
 z Najświętszym Sakramentem
Genu flexio - przyklęknięcie na jedno (prawe) kolano
Adoratio altaris - pokłon ołtarzowi
Inclinatio profunda - głęboki pokłon
Osculatio altaris - ucałowanie ołtarza
Ad presidiam - (idziemy) do miejsca przewodniczenia
Inclinatio capitis - skłon głowy
Procedamus ad sedilia - idziemy do siedzeń
Procedamus ad sedem - idziemy do krzesła
Procedamus ad sacristiam - idziemy do zakrystii
Sistemus - zatrzymujemy się
Sistant - zatrzymanie się
Osculatio altaris - ucałowanie ołtarza
Genua flectant - klękamy (na dwa kolana)

Okadzenia

Turificatio - okadzenie
Turificatio altaris - okadzenie ołtarza
Turificatio celebrantis - okadzenie celebransa
Turificatio Evangelii - okadzenie Ewangeliarza
Turificatio populi - okadzenie ludu
Turificatio crucifixi - okadzenie krzyża
Turificatio oblatorum - okadzenie darów
Turificatio cerei paschalis - okadzenie świecy paschalnej

Komendy w prezbiterium i inne komendy

Sedant - proszę siadać
Surgant - proszę wstać

Ascendant - wchodzimy (w górę; np. po schodach)
Descendant - schodzimy (w dół)
Vertant - proszę się obrócić
Vertamus - obracamy się
In sinistra - na lewo

In dextra - na prawo
Inclinatio capitis - skłon głowy
Inclinatio profunda - pokłon głęboki
Inclinatio imagini - pokłon obrazowi
Inclinatio Crucis - pokłon krzyżowi
Reverentia celebranti - pokłon celebransowi
Non-dum - jeszcze nie
Procedamus coram altare - idziemy przed ołtarz

Szczególne obrzędy liturgiczne

Prostratio - leżenie krzyżem
Turificatio cerei paschalis - okadzenie świecy paschalnej
Ad cereum paschalem - do świecy paschalnej
Lavabo - obmycie przy ołtarzu
Lustratio - obmycie po Komunii świętej
Lotio manum - obmycie w zakrystii
Sacramentum Sanctissimum - Najświętszy Sakrament
Repositio - schowanie Najświętszego Sakramentu
Ostensorium - monstrancja
Aqua benedicta - woda święcona
Ad aspersionem - do pokropienia

Komendy zaznaczone ministranci uczą się na pamięć:

Preparatio - przygotowanie się
Impositio incensi - nasypanie kadzidła
Procedamus - wyruszenie procesji

Citius - szybciej
Lentius – wolniej
Sistant - zatrzymanie się
Genu flexio - przyklęknięcie na jedno (prawe) kolano
Inclinatio profunda - głęboki pokłon
Ad presidiam - (idziemy) do miejsca przewodniczenia

Turificatio - okadzenie

Sedant - proszę siadać
Surgant - proszę wstać
Vertant - proszę się obrócić
Inclinatio profunda - pokłon głęboki

Prostratio - leżenie krzyżem
Lavabo - obmycie przy ołtarzu
Repositio - schowanie Najświętszego Sakramentu