Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim

  • ul. Lubichowska 56, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58/530-10-12, tel. 501-890-751, e-mail: parafia@milosierdzie-starogard.pl

  • "Bóg jest zawsze gotowy przebaczać" - papież Franciszek (MV22)

News

„Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani nie lęka!” (J 14, 27)

Jadłodajnia CARITAS

„Byłem głodny a daliście mi jeść”

Nasze dzieło, jakim jest Jadłodajnia istnieje już od początku lat 90 i niestrudzenie służy biednym i potrzebującym w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Od samego początku swojej działalności Jadłodajnia zajmowała się opieką nad ludźmi biednymi, bezdomnymi, chorymi i samotnymi.Do zadań Jadłodajni należy:

  • Pomoc ludziom bezdomnym i potrzebującym:
  • Wydawanie codziennie gorących posiłków;
  • Udostępnianie łaźni osobom korzystającym z Jadłodajni;
  • Przygotowanie i wydawanie paczek żywnościowych oraz środków higieny i czystości;
  • Wydawanie odzieży;
  • Opieka duchowa nad bezdomnymi i ubogimi;
  • Organizacja Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych dla osób korzystających z Jadłodajni;
  • Organizacja akcji charytatywnych i kulturalno-oświatowych dla osób korzystających z Jadłodajni;

Od poniedziałku do piątku przez okres zimowy udzielana jest niezbędna pomoc. Nasi podopieczni w tym czasie mogą zjeść ciepły posiłek, skorzystać z łaźni czy otrzymać niezbędną do przeżycia odzież. W soboty i niedziele Jadłodajnia jest nieczynna, ale potrzebujący otrzymują na te dni suchy prowiant. Warto też zaznaczyć, że naszą pomoc organizujemy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim oraz Caritas Diecezji Pelplińskiej.Zapraszamy do radowania się miłością i dobrocią dobroczyńców wszystkich głodnych, chorych i samotnych.