Kancelaria parafialna

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do “sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana.

Istotnie, “przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej

bierzmowanie

Potrzebne dokumenty

Kandydat ochrzczony poza naszą parafią dostarcza metrykę chrztu (terminy dostarczenia dokumentów podawane są na spotkaniach) z parafii, w której był ochrzczony.

Kandydat mieszkający na terenie innej parafii dostarcza zgodę swojego księdza proboszcza na przygotowanie i przyjęcie sakramentu bierzmowania.

Kandydat wybiera sobie świadka Bierzmowania. Musi być to osoba ochrzczona, bierzmowana i praktykująca.

Spotkania

Terminy spotkań podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.