Kancelaria parafialna

Sakrament małżeństwa

Małżeństwo katolickie jest związkiem sakramentalnym. Sakramentu małżeństwa małżonkowie udzielają sobie nawzajem, a Bóg, jako twórca małżeństwa błogosławi ten związek. Sakrament ten daje małżonkom moc i niejako ich konsekruje, by wiernie wykonywali swoje obowiązki, i aby dawali chrześcijańskie świadectwo wobec świata. 

ilragazzoconmoltafede-154994043321-cathopic

Potrzebne dokumenty

  • metrykę chrztu (dokument należy odebrać z parafii chrztu; jest on ważny tylko 3 miesiące),

  • dowody osobiste,

  • świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,

  • zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego

  • akt zgonu współmałżonka w przypadku powtórnego małżeństwa.

  • prawomocny wyrok sądu w sprawie stwierdzenia rozwodu małżonków w przypadku, gdy został zawarty tylko kontrakt cywilny.

Przygotowanie

W sprawach związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Narzeczeni powinni odbyć kurs przedmałżeński (więcej informacji w zakładce: Kurs przedmałżeński).

Inne informacje

Małżeństwo zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego zawiera się w parafii narzeczonych. W przypadku wyboru innej parafii wymaga się pozwolenia z parafii narzeczonej lub narzeczonego. 

Narzeczeni odbywają dwie spowiedzi przedmałżeńskie. Pierwsza ma miejsce na początku przygotowań, druga przed zawarciem małżeństwa.

Narzeczeni wybierają dwoje świadków. Świadkowie 
w dniu ślubu zobowiązani są do okazania dowodów tożsamości.