Duszpasterze

ks. dr. kanonik  Grzegorz Weis proboszcz parafii 

 Ks. dr. Kanonik Grzegorz Weis  urodził się 9. października 1975 roku w Tczewie. W 1990 roku – po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Piasecznie (k. Gniewa) rozpoczął edukację w Technikum Budowlanym w Tczewie, które ukończył w roku 1995. W tym też roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, którego ukończenie zwieńczył napisaniem pracy magisterskiej z zakresu teologii moralnej na temat “Świętowania niedzieli w świetle nauczania Kościoła Katolickiego”. 03.06.2001 roku przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Pelplińskiej z rąk Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi. Od 1 lipca 2001 do 30 czerwca 2005 pracował w parafii św. Wojciecha w Kartuzach, następnie (od 2005 roku do 30 czerwca 2007 roku) w parafii św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim. 1 grudnia 2011 roku ks. Biskup Diecezjalny powołał go na stanowisko Dyrektora Caritas Diecezji Pelplińskiej.
Ks. Grzegorz Weis w 2007 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie teologii apostolstwa. Pracę doktorską obronił 18 marca 2014 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zainteresowania: Katolicka Nauka Społeczna oraz Teologia Moralna, zagadnienia polityki naszego Państwa, a także …budownictwo oraz sport.

ks. Arkadiusz Liberski,  wikariusz parafii

            Ks. Arkadiusz Liberski urodził się 27 czerwca 1982 roku w Więcborku (woj. Kujawsko – Pomorskie). Po ukończeniu szkoły średniej w 2002 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego diecezji Pelplińskiej. W Pelplińskim Seminarium przez sześć lat kształtował swoje powołanie do życia kapłańskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 2008 roku z rąk śp. Ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi.
W tym samym roku zdobył tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Pierwszą placówką duszpasterską ks. Arkadiusza była parafia bazyliki mniejszej pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, gdzie posługiwał przez rok. Następnie rozpoczął on studia specjalistyczne z zakresu filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tutaj zdobył tytuł magistra,
a następnie – w 2016 roku – doktora nauk filozoficznych. W 2014 roku (na ostatnim etapie studiów) Ks. Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna skierował go do pracy duszpasterskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu, gdzie spędził trzy lata. Od sierpnia 2017 ks. Arkadiusz rozpoczął posługę duszpasterską w naszej Wspólnocie Parafialnej.      
Ks. Arkadiusz interesuje się filozofią religii i kultury, literaturą klasyczną, teologią modlitwy i duchowości. Lubi pływać, chodzić po górach i jeździć na rowerze.

ks. mgr Zbigniew Stanisław Kulas, wikariusz parafii

ks. Zbigniew Kulas Urodził się 7 września 1990 roku w Bytowie. Naukę w Zespole Szkół w Tuchomiu ukończył w 2006 roku, następnie w 2010 roku ukończył naukę w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie w zawodzie technika ekonomisty, zakończoną maturą i egzaminem zawodowym. W 2011 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, którego ukończenie zwieńczył napisaniem pracy magisterskiej z zakresu teologii dogmatycznej na temat “Cnót teologalnych w życiu i misji kapłana na podstawie Listów Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek”. Święcenia diakonatu przyjął  12 czerwca 2016 roku w Katedrze Pelplińskiej z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa pomocniczego Wiesława Śmigla. Jako diakon posługiwał w parafii pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie i w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamienicy Królewskiej. 03.06.2017 roku przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Pelplińskiej z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny. Od 20 sierpnia 2017 roku posługuje jako wikariusz parafii p.w. Miłosierdzia Bożego.
Zainteresowania: spacery, piłka nożna, podróżowanie po Polsce, dobry film, dobra muzyka, dobra książka