Kancelaria parafialna

Pogrzeb

Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.

WhatsApp Image 2021-04-22 at 10.13.16

Potrzebne dokumenty

Jeżeli pogrzeb i pochówek odbywają się w naszej parafii (tzn. na Cmentarzu Nowym) wówczas potrzebne są:

  • w przypadku, gdy zmarły jest z innej parafii potrzebna jest zgoda z parafii zamieszkania zmarłego,
  • akt zgonu osoby zmarłej,
  • dokument przeznaczony dla administracji cmentarza.

Jeżeli pogrzeb odbywa się w naszej parafii, natomiast pochówek na innym cmentarzu należy przedstawić:

  • w przypadku, gdy zmarły jest z innej parafii potrzebna jest zgoda z parafii zamieszkania zmarłego,
  • akt zgonu osoby zmarłej.

Z Kodeksu Prawa Kanonicznego

Kan.1176  

§  1. Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa.

§  2. Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych.

§  3. Kościół usilne zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.  

Kan. 1177 

§ 1. Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawiane w jego własnym kościele parafialnym.

§ 2. Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska 
o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół, za zgodą tego, kto nim zarządza i po zawiadomieniu własnego proboszcza.