IMG_20210330_083056_1
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim

Historia parafii

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego została erygowana dekretem ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi dnia 15 marca 2009 roku. Proboszczem nowo utworzonej parafii został ks. Grzegorz Weis.

Inicjatorem kultu Miłosierdzia Bożego w tym miejscu i twórcą kaplicy był ówczesny proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim ks. prałat Jerzy Deja. Postanowił on reaktywować działalność charytatywno-wychowawczą i duszpasterską w domu „Młodej Polki”.

Zanim powstała Parafia

W roku 1992 nabyto od miasta niewielką działkę wraz z budynkiem, w którym zainaugurowano działalność integracyjną z dziećmi dysfunkcyjnymi. Poświęcenia Domu „Młodej Polki” dokonał bp. pelpliński 2 XII 1992 roku. Dekretem z 10 XII 1993 roku Biskup Diecezjalny zezwolił na budowę w tym miejscu Ośrodka Duszpasterskiego KSM.

W związku z tym przeprowadzona została niezbędna adaptacja istniejącego budynku oraz dobudowano  kaplicę publiczną, która otrzymała tytuł Miłosierdzia Bożego.

Benedykcji kaplicy dokonał ks. bp. Jan Bernard Szlaga dnia 5 VI 1996 roku. Przy tej okazji ustawiono w pobliżu kaplicy drewniany krzyż z napisem: Jezu ufam Tobie. W 1998 roku uporządkowano otoczenie kaplicy i zbudowano szerokie schody z podjazdem od ul. Okrężnej. Skromne wyposażenie kaplicy we wrześniu 2008 roku wzbogaciło się o stacje Drogi Krzyżowej. W tym samym roku podjęty został remont kaplicy w celu powiększenia jej wnętrza.

Kaplica Miłosierdzia Bożego

Budowa Kościoła

Dom „Młodej Polki” musiał zostać zburzony, aby przygotować plac pod budowę nowej świątyni. Koncepcję budowy kościoła wykonał architekt Krzysztof Ramel, projekt budowlany wykonała pracownia architektoniczna Anita Rogowska i Leszek Niklewski. Uroczystego poświęcenia placu budowy dokonał ks. bp Jan Bernard Szlaga dnia 10 października 2010 r.

W październiku 2010 roku,  przystąpiono do prac budowlanych. Zalano fundamenty, wymurowano ściany, wykonano dach. W roku 2012 po 218 dniach roboczych, stan surowy kościoła był gotowy. Następnie wykonano niezbędne instalacje: elektryczną, ogrzewanie podłogowe, sanitarną, odgromową i przeciwpożarową. Wykonano stolarkę okienną i drzwiową. 7 kwietnia 2013 roku wmurowano kamień węgielny pod budującą się świątynię. Kamień otrzymano z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach a jest nim fragment cegły z grobu św. Faustyny, naszej patronki. Wmurowania dokonał w obecności licznie zgromadzonych wiernych ks. Biskup Ryszard Kasyna. W kwietniu 2013 roku odprawiono pierwszą Mszę św.

W kościele sukcesywnie urządzane jest wnętrze świątyni. Wykonano granitowy ołtarz, ambonę i tabernakulum. W roku 2015 wykonano i ustawiono 16 metrowy krzyż. W roku 2016 wykonano sufit akustyczny.  W 2017 roku otynkowano kościół i założono aluminiowe parapety. W roku 2019 przystąpiono do wykonania granitowej posadzki, która sprowadzono z Indii. W roku 2020 wykonano jesionowe, półokrągłe ławki. W roku 2021 przystąpiono do wykonania głównej ściany ołtarzowej.

Z chwilą przejścia do nowej świątyni przystąpiono do rozbudowy plebanii. Pozwolenie na budowę uzyskano 10.07.2013 roku. Do tego celu wykorzystano istniejące fundamenty kaplicy wraz ze stropem nad piwnicą. Następnie zbudowano dwie kondygnacje plebanii. W plebani znajduję się jadłodajnia „Caritas” dla biednych, garaże dla księży, refektarz wraz z kawiarenką dla młodzieży, pomieszczenie poradnictwa rodzinnego, kuchnię, przedszkole, trzy mieszkania dla kapłanów, oraz dwa pokoje gościnne. Na dachu plebani urządzono plac zabaw dla dzieci oraz ogród całoroczny.

Zobacz film

Kilka ujęć z Kościoła - 2021