Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Parafia Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 56, NIP 5922204908, tel. 793 751 751, parafia@milosierdzie-starogard.pl .

2.Administartor  danych osobowych informuje, ze wszystkie dane osobowe umieszczane na stronie internetowej Parafii umieszczone zostały za zgoda osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia online na intencję Mszy Świętej;

4. Kategorie danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail; i są pobierane tylko w formularzu zgłoszenia intencji online.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;