slider-jezus-milosierny

Czciciele Miłosierdzia Bożego

Celem Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie, swoich bliskich oraz całego świata poprzez:
– szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
– odmawianie modlitwy “Koronki do Miłosierdzia Bożego”;
– propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego podpisem “Jezu, ufam Tobie”;
– pełnienie dzieł miłosierdzia, którego przejawem jest pomoc biednym i potrzebującym;
– troskę i modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne, w szczególności do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego;
– modlitewne wspieranie Wspólnoty.

WSPÓLNOTA REALIZUJE CELE POPRZEZ:

modlitwę– Koronki do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia, Godzinki o Miłosiernym Zbawicielu, Nowenna, Msza święta oraz Komunia święta;
słowo– głosić prawdę o Miłosierdziu Bożym, pocieszać,
czyn– dostrzegać potrzebujących materialnie i duchowo, w miarę możności spieszyć tym osobom z właściwa pomocą, samemu lub poprzez Wspólnotę.

JAKIE SĄ ZOBOWIĄZANIA?

 1. Członkowie Wspólnoty jako katolicy są zobowiązani do prowadzenia wzorowego życia zgodnego z Przykazaniami Bożymi, Ewangelią Jezusa Chrystusa i nauczaniem Kościoła, a także do wiernego wypełniania obowiązków swego stanu.
 2. Jako Członkowie Wspólnoty są zobowiązani:
  – starać się o szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego;
  – ufać Miłosierdziu Bożemu;
  – głosić na wszelki możliwy sposób Miłosierdzie Boże;
  – każdego dnia odmawiać “Koronkę do Miłosierdzia Bożego”;
  – posiadać i czcić w swoim domu wizerunek Jezusa Miłosiernego podpisem “Jezu, ufam Tobie”;
  – każdego dnia spełniać jeden dobry uczynek (czyn, słowo lub modlitwa);
  – raz w miesiącu, w miarę możliwości uczestniczyć w spotkaniu modlitewno- formacyjnym Wspólnoty;
  – raz w miesiącu uczestniczyć w adoracji Jezusa Eucharystycznego;
  – zachęcać chorych i cierpiących, by przynajmniej jednego dnia w tygodniu ofiarowali Bogu swe cierpienia fizyczne i duchowe, czy to za grzechy żywych, czy też zmarłych.
 3. Zobowiązania wymienione w p.2 nie obowiązują pod grzechem, choć osłabiają Wspólnotę.

JAKIE OBIETNICE?

 1. Czciciele Miłosierdzia Bożego, mają udział w obietnicach Pana Jezusa, przekazanych przez św. s. Faustynę, dotyczące:

  Koronki:
  – dostąpią wielkiego miłosierdzia w życiu, a zwłaszcza w godzinie śmierci (Dz. S. F. 754);
  – otrzymają wszystko o co proszą, jeśli to będzie zgodne z wolą Bożą (Dz. S. F. 1731);

  • Obrazu:
  – przez czczenie obrazu Jezusa Miłosiernego otrzymają obfite łaski (Dz. S. F. 570), ponieważ jest on “naczyniem ufności”, nie zginą na wieki (Dz. S. F. 327);
  – zapewnia im zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, szczególnie w godzinie śmierci, bronić jej będzie jako swej chwały (DZ. S. F. 48);

  • Ufności:
  – ci, którzy bezgranicznie, “zupełnie” ufają Jezusowi, Bóg będzie im ufał i otrzymają wszystko, o co prosić będą (Dz. S. F. 453);
  – wszyscy ufający i wielbiący Miłosierdzie Boże, będą osłonieni w życiu przez Boga, jak czuła matka niemowlę (Dz. S. F. 1075);
  – będą promieniować na inne dusze (Dz. S.F. 1074);
  – otrzymają łaski ponad ich życzenia (DZ. S.F. 1146);

  • Godziny Miłosierdzia (15:00):
  – w tej godzinie Pan Jezus nie odmówi błagającym o miłosierdzie niczego (Dz.S.F. 1320);

  • Święto Miłosierdzia:
  – wszystkim przystępującym do Źródła Miłosierdzia w ten dzień (I Niedziela po Wielkanocy) Pan Jezus obiecuje odpuszczenie win i kar (Dz.SF. 299-300).
 2. Ponadto wszyscy Członkowie wspólnoty korzystają z:
  – owoców Mszy świętej sprawowanej każdego miesiąca w intencji Członków Wspólnoty;
  – modlitw, które każdego dnia zanoszone są w intencji Wspólnoty przez Siostry Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Domu Macierzystym w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego;
  – wzajemnej modlitwy zanoszonej do tronu Miłosierdzia Bożego przez Czcicieli Miłosierdzia Bożego;
  – zmarli polecani są Miłosierdziu Bożemu każdego dnia w modlitwie Wspólnoty oraz każdego miesiąca we Mszy świętej sprawowanej za zmarłych.

 A OTO NASI CZCICIELE: 

 1. Gardzielewska Helena
 2. Gardzielewska Barbara
 3. Gardzielewska Henryka
 4. Paterek Krystyna
 5. Szramke Janina
 6. Gołębiewska Kazimiera
 7. Ossowska Marianna
 8. Zidler Czesława
 9. Burczyk Danuta
 10. Piechowska Irena
 11. Watras Danuta
 12. Soldat Jadwiga
 13. Zyntek Teresa
 14. Gosz Janusz
 15. Grenc Wiktor
 16. Szczodrowska Zofia – ZELATORKA
 17. Guzowska Zofia
 18. Badziong Alicja
 19. Maciejewska Aleksandra
 20. Szewczyk Jolanta
 21. Jabłońska Felicja
 22. Mokwa Irena
 23. Mokwa Henryk
 24. Kamińska Grażyna
 25. Białkowska Gabrela
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.