Adwent

Adwent

Kościół daje nam kolejny Adwent. Który to już mój Adwent? Pierwszy trwał, zanim narodził się Chrystus, czyli całe wieki od stworzenia świata. Pojawiały się zapowiedzi proroków i było długie czekanie przez pokolenia. Właściwie Adwent trwa nieprzerwanie, bo jest to nie tylko czekanie na Boże Narodzenie, ale również na ostateczne przyjście Pana Jezusa w dniu Sądu Ostatecznego.

Życie każdego z nas jest Adwentem, w którym przygotowujemy się na wielkie spotkanie z Jezusem. Jakie ono będzie – to zależy wyłącznie od nas. „Czuwajcie każdej chwili, modląc się o to, abyście byli zdolni wyjść cało z tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym”.  

Czym tak naprawdę jest Adwent?

Jak podaje strona brewiarz.pl: Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie),
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.

Zobacz więcej informacji i ciekawostek na brewiarz.pl

W naszej parafii zapraszamy na codzienne katechezy dla dorosłych,
które głosimy od poniedziałku do piątku o godz. 7:30

Nagrania katechez będziemy publikować TUTAJ

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.