unnamed

Grupa modlitewna czcicieli o. Pio

„Módl się za ludzi przewrotnych, módl się za ludzi gorliwych, módl się za Papieża, w intencji wszystkich potrzeb duchowych i materialnych świętego Kościoła, naszej najczulszej Matki. W sposób szczególny zanoś modlitwę w intencji tych wszystkich, którzy pracują nad zbawieniem dusz i na chwałę naszego Ojca w niebie”. 

św. o. Pio

Odpowiedzią na tę zachętę o. Pio były tworzone już za jego życia grupy modlitewne.  W jego zamyśle miały być one wspólnotami formacyjnymi. Święty zabiegał, aby spotkania służyły duchowej formacji ich członków oraz pomagały w duchowym wzrastaniu i dawaniu przykładu chrześcijańskiego życia, głębokiej wiary, pobożności i miłości. 

W naszej parafii istnieje już od wielu lat Grupa modlitewna czcicieli o. Pio. Jej członkowie pragną pogłębiać swoją modlitwę i rozwijać chrześcijaństwo w duchu charyzmatu świętego z San Giovanni Rotondo. Spotykamy się zawsze 23 dnia danego miesiąca. Najpierw uczestniczymy w Eucharystii o godzinie 17.00 i adoracji, a następnie gromadzimy się w salce parafialnej. Tu ma miejsce wspólne spotkanie  o charakterze katechetyczno-modlitewnym. W naszej duchowości ważna jest także indywidualna  formacja życia wewnętrznego w duchu o. Pio. Środkami pomocnymi w jej prowadzeniu jest stała praca nad własnym charakterem, lektura Pisma Świętego i dokumentów Kościoła, refleksja nad biografią Ojca Pio i jego pismami. Wszystkich, którym duchowość o. Pio jest bliska, lub tych, którzy chcieliby ją poznać i nią żyć na co dzień zapraszamy każdego 23 dnia miesiąca do naszej parafii.

Ministranci

„KRÓLUJ NAM CHRYSTE”

"Ministrare" (z łac.) znaczy "służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo "ministrant" wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.

Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!
Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać. „Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Ministranci w naszej parafii

W każdą środę o godz. 18:00 odbywają się spotkania, podczas których ministranci uczą się teoretycznych i praktycznych sposobów służby w Kościele oraz pogłębiają swoje życie duchowe.

Ministranci służą do Mszy św. i pomagają w organizacji wielu różnych uroczystości parafialnych. W ciągu roku wyjeżdżają też na wycieczkę jako nagroda za ofiarne służenie.

min_st
Film

Zobacz, jak to jest być ministrantem i dołącz do nas:

Dla ministrantów

25073083_839438969570726_3041390603875720116_o

Zespół dziecięco-młodzieżowy

Przy naszej parafii od wielu już lat działa niezwykle prężny zespół wokalny dziecięco-młodzieżowy, który bardzo mocno ubogaca życie duchowe i duszpasterskie całej wspólnoty.  Należy do niego około 40 osób. Są to dzieci i młodzież, które swoim śpiewem pragną wpływać na rozwój wiary innych ludzi, radośnie spędzać czas z rówieśnikami, chwalić Pana Boga swoim talentem. W skład oprawy muzycznej zespołu wchodzi kilku profesjonalnych muzyków grających na saksofonie, skrzypcach, trąbce, gitarach i perkusji. Całością koordynuje p. Bartek Gołębiewski.

Próby zespołu rozpoczynają się w każdą sobotę o godzinie 10.00 w salce parafialnej. Dzieci i młodzież grają i śpiewają w każdą niedzielę na Mszy św. o godzinie 12.00. Dla  wiernych – licznie zgromadzonych na niedzielnej Eucharystii – ich żywy, pełen chrześcijańskiej radości i entuzjazmu śpiew stanowi niezwykłą przestrzeń modlitwy i doświadczenia kochającego Boga. Dodaje blasku całości sprawowanej liturgii.

Zespół występuje także na wielu imprezach poza parafią, chociażby na różnych festynach czy festiwalach piosenki religijnej. Dzieci i młodzież wyjeżdżają także na wspólne wakacje, wychodzą razem na basen i do kina.

Wszystkie chętne dzieci i młodzież, które chciałyby należeć do naszego zespołu zapraszamy na próbę w każdą sobotę o godzinie 10.00.

Śledź nas w mediach społecznościowych

slider-jezus-milosierny

Czciciele Miłosierdzia Bożego

Celem Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie, swoich bliskich oraz całego świata poprzez:
– szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
– odmawianie modlitwy “Koronki do Miłosierdzia Bożego”;
– propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego podpisem “Jezu, ufam Tobie”;
– pełnienie dzieł miłosierdzia, którego przejawem jest pomoc biednym i potrzebującym;
– troskę i modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne, w szczególności do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego;
– modlitewne wspieranie Wspólnoty.

WSPÓLNOTA REALIZUJE CELE POPRZEZ:

modlitwę– Koronki do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia, Godzinki o Miłosiernym Zbawicielu, Nowenna, Msza święta oraz Komunia święta;
słowo– głosić prawdę o Miłosierdziu Bożym, pocieszać,
czyn– dostrzegać potrzebujących materialnie i duchowo, w miarę możności spieszyć tym osobom z właściwa pomocą, samemu lub poprzez Wspólnotę.

JAKIE SĄ ZOBOWIĄZANIA?

 1. Członkowie Wspólnoty jako katolicy są zobowiązani do prowadzenia wzorowego życia zgodnego z Przykazaniami Bożymi, Ewangelią Jezusa Chrystusa i nauczaniem Kościoła, a także do wiernego wypełniania obowiązków swego stanu.
 2. Jako Członkowie Wspólnoty są zobowiązani:
  – starać się o szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego;
  – ufać Miłosierdziu Bożemu;
  – głosić na wszelki możliwy sposób Miłosierdzie Boże;
  – każdego dnia odmawiać “Koronkę do Miłosierdzia Bożego”;
  – posiadać i czcić w swoim domu wizerunek Jezusa Miłosiernego podpisem “Jezu, ufam Tobie”;
  – każdego dnia spełniać jeden dobry uczynek (czyn, słowo lub modlitwa);
  – raz w miesiącu, w miarę możliwości uczestniczyć w spotkaniu modlitewno- formacyjnym Wspólnoty;
  – raz w miesiącu uczestniczyć w adoracji Jezusa Eucharystycznego;
  – zachęcać chorych i cierpiących, by przynajmniej jednego dnia w tygodniu ofiarowali Bogu swe cierpienia fizyczne i duchowe, czy to za grzechy żywych, czy też zmarłych.
 3. Zobowiązania wymienione w p.2 nie obowiązują pod grzechem, choć osłabiają Wspólnotę.

JAKIE OBIETNICE?

 1. Czciciele Miłosierdzia Bożego, mają udział w obietnicach Pana Jezusa, przekazanych przez św. s. Faustynę, dotyczące:

  Koronki:
  – dostąpią wielkiego miłosierdzia w życiu, a zwłaszcza w godzinie śmierci (Dz. S. F. 754);
  – otrzymają wszystko o co proszą, jeśli to będzie zgodne z wolą Bożą (Dz. S. F. 1731);

  • Obrazu:
  – przez czczenie obrazu Jezusa Miłosiernego otrzymają obfite łaski (Dz. S. F. 570), ponieważ jest on “naczyniem ufności”, nie zginą na wieki (Dz. S. F. 327);
  – zapewnia im zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, szczególnie w godzinie śmierci, bronić jej będzie jako swej chwały (DZ. S. F. 48);

  • Ufności:
  – ci, którzy bezgranicznie, “zupełnie” ufają Jezusowi, Bóg będzie im ufał i otrzymają wszystko, o co prosić będą (Dz. S. F. 453);
  – wszyscy ufający i wielbiący Miłosierdzie Boże, będą osłonieni w życiu przez Boga, jak czuła matka niemowlę (Dz. S. F. 1075);
  – będą promieniować na inne dusze (Dz. S.F. 1074);
  – otrzymają łaski ponad ich życzenia (DZ. S.F. 1146);

  • Godziny Miłosierdzia (15:00):
  – w tej godzinie Pan Jezus nie odmówi błagającym o miłosierdzie niczego (Dz.S.F. 1320);

  • Święto Miłosierdzia:
  – wszystkim przystępującym do Źródła Miłosierdzia w ten dzień (I Niedziela po Wielkanocy) Pan Jezus obiecuje odpuszczenie win i kar (Dz.SF. 299-300).
 2. Ponadto wszyscy Członkowie wspólnoty korzystają z:
  – owoców Mszy świętej sprawowanej każdego miesiąca w intencji Członków Wspólnoty;
  – modlitw, które każdego dnia zanoszone są w intencji Wspólnoty przez Siostry Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Domu Macierzystym w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego;
  – wzajemnej modlitwy zanoszonej do tronu Miłosierdzia Bożego przez Czcicieli Miłosierdzia Bożego;
  – zmarli polecani są Miłosierdziu Bożemu każdego dnia w modlitwie Wspólnoty oraz każdego miesiąca we Mszy świętej sprawowanej za zmarłych.

 A OTO NASI CZCICIELE: 

 1. Gardzielewska Helena
 2. Gardzielewska Barbara
 3. Gardzielewska Henryka
 4. Paterek Krystyna
 5. Szramke Janina
 6. Gołębiewska Kazimiera
 7. Ossowska Marianna
 8. Zidler Czesława
 9. Burczyk Danuta
 10. Piechowska Irena
 11. Watras Danuta
 12. Soldat Jadwiga
 13. Zyntek Teresa
 14. Gosz Janusz
 15. Grenc Wiktor
 16. Szczodrowska Zofia – ZELATORKA
 17. Guzowska Zofia
 18. Badziong Alicja
 19. Maciejewska Aleksandra
 20. Szewczyk Jolanta
 21. Jabłońska Felicja
 22. Mokwa Irena
 23. Mokwa Henryk
 24. Kamińska Grażyna
 25. Białkowska Gabrela
cathopic_1517668398742410

Żywy Różaniec

Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone zostało przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826.

“Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.

źródło: http://www.sluzew.dominikanie.pl

Kto może należeć do Żywego Różańca? Tak naprawdę każdy kto zobowiąże się do odmawiania jednej dziesiątki Różańca dziennie w intencjach polecanych przez Ojca Świętego.

Spotkania formacyjne w naszej parafii odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 7.30. Obecnie w parafii działają 4 róże.

17620565_1626062827434676_6865098297319607696_o

Wolontariat

Wolontariat w naszej parafii istnieje od 2009 roku. Wolontariusze stanowią grupę młodzieży, która działa przy Parafialnym Zespole Caritas na terenie naszej parafii. Spotkania formacyjne odbywają się regularnie z opiekunami w każdy piątek o godz. 18.00. Wśród wolontariuszy są gimnazjaliści, licealiści a także studenci.

Zachęcamy do wstępowania do naszego zespołu. Wolontariusze czynnie biorą udział w życiu parafii. Wspomagają akcje zbierania funduszy na potrzebne cele, uczestniczą w przedświątecznych zbiórkach żywności dla najbardziej potrzebujących. Bycie wolontariuszem to ciekawe i bogate doświadczenia dla młodych ludzi, którzy odczuwają potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Wolontariat jest najpiękniejszą formą pomocy drugiemu człowiekowi. Nie dla pieniędzy, nie po coś, ale dlatego, że mogę i chcę. Z potrzeby serca i niezgody na cierpienie innych.

Wolontariusz Caritas działając zmienia na lepsze świat oraz ludzi, którzy nas otaczają.

caritas-fb

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest między innymi realizowanie inicjatyw stawianych przez Caritas Diecezji Pelplińskiej  oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej Caritas

Celem Zespołu jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie zwłaszcza mieszkającym na terenie parafii. Realizacja tego celu stawia przed Zespołem następujące zadania:

 • zachęcanie wspólnoty parafialnej do wspierania działalności charytatywnej modlitwą, ofiarami i czynem
 • zachęcanie wiernych do modlitwy za żywych i umarłych, do praktykowania wzajemnego przebaczenia oraz pełnienia innych uczynków miłosierdzia
 • gromadzenie informacji o osobach potrzebujących wsparcia i rozpoznawanie zasadności zgłoszeń
 • udzielanie ze zgromadzonych środków bezpośredniej pomocy potrzebującym
 • pozyskiwanie wsparcia od innych instytucji.

Powołanie Zespołu PZC
Zespół jest powoływany przez proboszcza parafii, który zgłasza jego istnienie w Caritas Diecezji Pelplińskiej. Zespół korzysta z osobowości prawnej parafii. Proboszcz ponosi odpowiedzialność merytoryczną i finansową za działalność Zespołu.
Zarząd Zespołu stanowią:
Przewodniczący, którym jest proboszcz lub wskazany przez niego kapłan, zastępca, którym z reguły powinna być osoba zakonna lub świecka, sekretarz, prowadzący dokumentację organizacyjną i korespondencję, skarbnik, zajmujący się finansami oraz ich dokumentacją. 
Działanie zewnętrzne Zespołu powinno być poprzedzone formacją duchową.

Stała formacja Zespołu dokonuje się przez regularne przynajmniej comiesięczne spotkania z duszpasterzem, które winny mieć na uwadze formację religijno-ascetyczną (Msza św. z homilią, nabożeństwo, konferencja ascetyczna lub wspólne rozważanie słowa Bożego) i szkoleniową (np. referat z dziedziny teologii, psychologii, katolickiej nauki społecznej, prawa, pielęgniarstwa itp.).

Formacja w parafii winna być uzupełniona przez diecezjalne spotkania formacyjne (uczestnictwo w cyklicznych szkoleniach oraz rekolekcjach i dniach skupienia organizowanych przez Caritas Diecezji.

Zespół obejmuje swoim działaniem:

 • osoby starsze, chore, niepełnosprawne
 • rodziny wielodzietne żyjące w ubóstwie
 • osoby ubogie
 • matki samotnie wychowujące dzieci
 • ludzi uzależnionych (alkoholików, narkomanów)
 • osoby samotne potrzebujące opieki

Zespół ewidencjonuje osoby potrzebujące pomocy na podstawie:

 • rozeznania prowadzonego przez członków Zespołu, także we współpracy z organizacjami opieki społecznej
 • zgłoszeń dokonanych przez inne osoby (krewnych, sąsiadów, przypadkowych obserwatorów)
 • informacji przekazywanych przez kapłanów z wizyt duszpasterskich (kolęda, odwiedziny chorych)
 • osobistych zgłoszeń tych osób

Działalność charytatywną Zespół organizuje przez:

Wsparcie duchowe

 • odwiedziny
 • nawiązanie rozmowy
 • wspólną modlitwę
 • ewangelizację
 • pomoc w dotarciu do kościoła itp.

Pomoc materialną

 • wsparcia finansowego, przyznawanego w gotówce
 • przekazywanie darów rzeczowych

Pomoc opiekuńczo-usługową

 • odwiedzanie osób będących w potrzebie
 • wykonywaniu różnych czynności domowych

Akcje charytatywne

 • umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin udziału w wypoczynku letnim (np. koloniach)
 • umożliwienie starszym, chorym i niepełnosprawnym udziału w rekolekcjach
 • przekazanie paczek świątecznych
 • organizowaniem „Wigilii dla samotnych”
 • spotkań w „Tygodniu Miłosierdzia” i „Dniu Chorych”


Nasz Parafialny Zespół Caritas został powołany w kwietniu 2009r.  Od ponad 12 lat prowadzimy działalność charytatywną. Celem naszych działań jest zaspokojenie w minimalnym stopniu niezbędnych potrzeb życiowych wielu naszych podopiecznych. Pomagamy przede wszystkim rodzinom i osobom najuboższym oraz bezdomnym. Do ważniejszych akcji i dzieł prowadzonych przez PZC należy zaliczyć:

 • prowadzenie Jadłodajni dla bezdomnych,  która jest czynna 5 dni w tygodniu w okresie zimowym od listopada do Świąt Wielkiej Nocy. Wydajemy gorący posiłek wraz z pieczywem oraz paczkę żywnościowa na weekendy. Staramy się aby posiłki były urozmaicone. Dla wielu jest to jedyne gorące pożywienie w ciągu dnia. Jadłodajnia dożywia osoby bezdomne z całego miasta i okolic.
 • zbiórki produktów żywnościowych na świąteczny stół przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy w kościele i w pobliskich marketach (przy współpracy z młodzieżą z naszego wolontariatu z których robione są paczki dla  najuboższych rodzin w parafii.
 • udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 /FEAD
 • dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.
 • uczestniczymy w organizacji festynów parafialnych oraz w organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży.
 • organizowanie pomocy stypendialnej w ramach Programu „SKRZYDŁA” dla zdolnej młodzieży szkolnej z ubogich rodzin,
 •  świadczenie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym w robieniu zakupów, załatwianiu spraw w urzędach, odwiedzanie osób starszych, chorych, samotnych,
 • udzielanie pomocy doraźnej osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej, jak: zakup leków, doraźny zakup żywności, węgla czy – sporadycznie – udzielanie zapomóg finansowych,
 • organizowanie okolicznościowych spotkań (w Tygodniu Miłosierdzia, z okazji Dnia Chorego) dla osób chorych, starszych, samotnych,
 •  przygotowywanie w okresie Adwentu tzw. śniadań roratnich dla dzieci uczestniczących w porannej Eucharystii,
 •  udział w akcjach organizowanych przez Caritas Diecezji Pelplińskiej takich, jak: rozprowadzanie świec w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” czy świec na stół wielkanocny, paschalików,  organizowanie zbiórek do puszek na rzecz ofiar różnych klęsk żywiołowych i kataklizmów,  itp.

Wyżej wymienione akcje i dzieła nie stanowią zamkniętego kręgu działań  Parafialnego Zespołu, gdyż  chcieli byśmy stale wzbogacać swoją działalność o nowe, ciekawe i przede wszystkim potrzebne inicjatywy służące niesieniu pomocy ludziom biednym, chorym, w podeszłym wieku, samotnym.

Z pewnością pomysłów co do sposobów i form niesienia pomocy tym, którzy często nie z własnej winy znaleźli się w trudnej sytuacji, może być bardzo dużo. Dlatego też, każdy, kto chce uczynić dar z siebie, niczego w zamian nie oczekując, czując się wezwanym (przynaglonym) do naśladowania Chrystusa, który oddał się nam bez reszty w bezgranicznej miłości, ma możliwość włączyć się w działalność Parafialnego Zespołu Caritas bądź powiększyć Grono Wspierające ubogich, bezdomnych z naszej jadłodajni.

pobrane

Domowy Kościół

Domowy Kościół jest Wspólnotą dla małżeństw sakramentalnych oraz ich rodzin. Inspirowany duchowością sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, stanowi gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie. Powstał w 1973 r. w Krościenku nad Dunajcem. W tym samym roku ks. Blachnicki utworzył pierwszy krąg rodzin w Lublinie.

Wspólnota działa przy parafiach. Rodziny Domowego Kościoła spotykają się w tzw. kręgach (liczących od 4 do 7 małżeństw) w jednym z ich domów. Jedno z małżeństw, będące tzw. parą animatorską, koordynuje działania i formację całego kręgu. Nad spotkaniami czuwa zawsze ksiądz moderator.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to: codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego; regularne spotkanie ze Słowem Bożym; codzienna modlitwa małżeńska; codzienna modlitwa rodzinna; comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych.

W naszej parafii mamy dwa kręgi Wspólnoty Domowego Kościoła. Pierwszy – liczący sześć małżeństw – działający od pięciu lat. Drugi – liczący pięć małżeństw – istniejący od września 2019 roku, będący na etapie tzw. pilotażu, czyli wewnętrznego formowania się. Spotykania formacyjne odbywają się raz w miesiącu. Jest to czas wspólnej modlitwy, wzajemnego ubogacania się wiarą, rozważania duchowości Domowego Kościoła, dzielenia się problemami i radościami życia małżeńskiego i rodzinnego. Raz w miesiącu w naszej parafii (zazwyczaj w pierwszy czwartek) mamy wspólną Eucharystię połączoną z adoracją Najświętszego Sakramentu. Spędzamy ze sobą także Dni Skupienia, najczęściej w Domu Rekolekcyjnym w Bysławku k. Tucholi. Poszczególne pary małżeńskie biorą też udział w ogólnopolskich rekolekcjach organizowanych w ramach ferii zimowych i wakacji letnich. Wszystkich małżonków, którzy chcieliby spróbować rozwijać swoją więź małżeńską i rodzinną w ramach Domowego Kościoła oraz pogłębiać wiarę w gronie innych małżeństw, serdecznie zapraszamy do naszej Wspólnoty.